down arrow

Volám sa Patrik Šebesta a narodil som sa v roku 1990 v Skalici. Od svojich dvoch rokov žijem v Bratislave - Petržalke, kde som v rannom detstve hrával futbal za FC Artmedia Petržalka až do 18-tich rokov. Odmalička som sa venoval aj iným športom a vtedy sa aj prehlboval môj vzťah k nemu.

Keď som sa hlásil na vysokú školu, tak som mal jasnú voľbu pre moje zameranie, a tou bol jednoznačne Šport. Jeho štúdium mi umožnila Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, ktorú som úspešne ukončil v roku 2015 s Magisterským titulom v odbore kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom športe 5. stupňa - najvyšší stupeň.

Patrik Sebesta

Kurzy a konferencie

Služby

Diagnostika

Prehab

Terapia / Rehab

Osobný tréning

Kondičná príprava

Referencie

Metódy

NKT

NeuroKinetic Therapy® - systém korekčných cvičení, sofistikovaná diagnostická a terapeutická metodika, ktorá rieši dysfunkcie pohybov/koordinačných problémov v ich počiatkoch (koreňoch) v motorickom riadiacom centre v mozgu.

Metódou NKT zisťujeme svalové dysbalancie použitím unikátneho protokolu, ktorým zisťujeme, ktoré svaly sú inhibované (utlmená činnosť svalu/nepracuje správne) a ktoré svaly namiesto nich kompenzujú svalovú činnosť tzn. sú facilitované (pracujú viac ako majú). Po diagnostike nasleduje špeciálna terapia a využívajú sa techniky korektívnych cvičení na znovuobnovenie správneho pohybového vzoru a na reprogramovanie centra motorickej kontroly.

Pri využívaní tejto metódy, prestávame naháňať symptómy a začíname hľadať príčiny.

Terapia spúšťových bodov (Trigger points therapy)

Pri vyšetrení nachádzame palpačne citlivé miesta, ktoré by sme mohli opísať ako tuhý, presne ohraničený, bolestivý uzlík v tuhom svalovom snopci (taut band).

Tieto bolestivé uzlíky vo svaloch spôsobujú obmedzenie pohybu alebo bolesť. Častokrát sa môže stať, že bolesť sa nachádza na zdanlivo nesúvisiacich miestach s ich lokalizáciou. Spúšťacie body sú najčastejšie sa vyskytujúcou funkčnou poruchou pohybového aparátu. Tieto body vznikajú v určitých miestach kostrového svalstva a spôsobujú prenesenú bolesť a ďalšie príznaky. Pre ich terapiu je zásadné identifikovať konkrétne spúšťacie body spôsobujúce pociťované problémy, ošetriť ich, poučiť pacienta o autoterapii a upraviť aktivity, ktoré viedli k ich vzniku a udržiavaniu.

FMS

FMS (Functional movement screening)

FMS testovanie pozostáva zo 7 základných pohybových testov a 3 ,,clearingových,, testov. Prostredníctvom týchto testov sledujeme, ako vykonávate daný pohybový vzor, kde sledujeme mobilitu, stabilitu, asymetrie a bolesť v jednotlivých kĺboch alebo častiach tela. Toto testovanie vytvára jeden z predpokladov na lepšie a presnejšie nastavenie tréningového programu na mieru. Použitie tohto testovania je vhodné pri všetkých vekových kategóriách či už športovcov alebo aj bežnej populácie.

DNS

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je diagnostický a terapeutický koncept založený na princípoch vývojovej kineziológie (pohybový vývoj dieťaťa). Metóda vychádza z cvičenia vo vývojových polohách, využíva princípy správania sa ľudskej motoriky a odráža v sebe všetky informácie spracovávané CNS. Cieleným ovplyvňovaním posturálnych a lokomočných funkcií pomocou špecifických cvičení dochádza spätne k ovplyvňovaniu chovania CNS a trvalejšej úprave jeho prejavov.

Cvičením dokážeme u klienta zdokonaliť dýchanie, odstrániť chybné pohybové stereotypy a zlepšiť vnímanie vlastného tela. DNS pomáha napr. pri chybnom držaní tela u detí aj dospelých, skolióze, bolesti chrbtice, pooperačných stavoch, neurologických ochoreniach chrbtice, ortopedických problémoch a pod.

Kinesio Taping

Metóda Kinesio Taping® je rehabilitačná technika, ktorá je určená na podporu a uľahčenie prirodzeného procesu hojenia tela a zároveň poskytuje podporu a stabilitu svalov a kĺbov bez toho, aby bol obmedzený rozsah pohybu tela, a poskytuje rozšírenú manipuláciu s mäkkými tkanivami, aby sa predĺžili účinky manuálnej terapie. Páska bez obsahu latexu a je nositeľná po celé dni je bezpečná pre populácie od detských po geriatrické a úspešne lieči rôzne ortopedické, neuromuskulárne, neurologické a iné zdravotné stavy. Poskytuje pacientovi podporu, ktorú hľadajú, ale aj rehabilitáciu postihnutého stavu.